AnttiKuosmanen

Seksuaalirikokset ja ulkomaalaisväestö

Oulussa paljastuneet alaikäisten raiskaukset ja muu hyväksikäyttö, jossa epäiltyinä olevat ovat ulkomaalaisia, on nostattanut ennakoitavissa olevaa, tunneperäistä ja poliittisiin tarkoitusperiin käytettyä kiihtymystä. On riskaabelia edes tarttua aiheeseen. Tartun kuitenkin.

Täytyy ensimmäiseksi muistuttaa, että kun jäljempänä tuon esiin syitä, joiden takia ulkomaalaiset – tai tarkemmin tietyt heistä – tekevät näitä rikoksia enemmän kuin niitä keskimärin Suomessa tehdään, se ei tarkoita, että niiden syyllisyys, jotka näitä tekoja tekevät, siitä yhtään pienenisi. Kuitenkin tiedetään, että keinot, joilla rikoksia selvitetään ja niistä rangaistaan, eivät ole koskaan missään riittäneet rikollisuuden kitkemiseen ilmiönä. Siksi ilmiön syitä on koetettava selvittää, jotta sitä pysytään myös ehkäisemään.

Toiseksi, taas kerran ovat demagogit vetäneet pidemmän korren taistelussa ihmisten mielistä. Ulkomaalaisten leimaaminen ryhmänä ja vaatimukset toimenpinteistä heitä vastaan myös ryhminä, oli sitten kyse jyrkemmistä tai lievemmistä toimenpiteistä, ovat laukaisseet vastareaktion sen toisen ”ääripään”, jota demagogit kutsuvat ”suvakeiksi”, taholta. Vastareaktio on ollut korostaa, että kantasuomalaiset kuitenkin tekevät enimmät näistä rikoksista, että on väärin leimata kokonaisia ihmisryhmiä, ja vyöryttää tilastoja näkemystensä tueksi. Ei auta, että viimemainitut ovat oikeassa, sillä järkisyillä ei pärjää näin tunnepitoisessa asiassa – jos niillä ylipäänsäkään pärjää demagogeja vastaan. Minulla ei ole tähän vastalääkettä, mutta minähän en olekaan poliitikko, joiden ydinosaamista on joukkojen saaminen mukaansa karismallaan. Osoitan siis vain ongelman.

Riippuen siitä, ketkä katsotaan ”ulkomaalaisiksi” tai ”ulkomaalaistaustaisiksi” ja mikä määritellään seksuaalirikokseksi saadaan heidän osuudekseen seksuaalirikoksista hieman eri lukuja, mutta pienimilläänkin kyse on vähintään kolminkertaisesta ”intensiteetistä” koko väestöön verrattuna. Ongelma siis todellinen, vaikka ei mitenkään vähäteltäisi sitä, että ainakin 70 prosenttia ja laskuttavasta riippuen jopa 80 prosenttia näistä rikoksista tekevät ”kotimaataustaiset” henkilöt.

Kuitenkin tilastot myös osoittavat, että vaikka ulkomaalaisten tekemät seksuaalirikokset alkoivat kasvaa jo hieman ennen vuosien 2015-16 suurta turvapaikanhakijoiden aaltoa, pahin ongelma kohdentuu kuitenkin juuri näihin ja näiden joukossa vielä yhteen alaryhmään: täysi-ikäisyyden kynnyksellä oleviin ja sen juuri saavuttaneisiin perheettömiin miehiin. Tietenkin se kohdentuu myös muutamaan kansallisuuteen, mutta se taas johtuu siitä, että juuri heidän maissaan esiintyvät olosuhteet, jotka pakottivat heidät pakosalle.

Mikä saa nämä henkilöt tekemään paljon seksuaalirikoksia, eräät alaryhmät jopa kymmeniä kertoja enemmän kuin heidän osuutensa väestöstä edellyttäisi? Tässä muutamia selittäviä tekijöitä, jotka liittyvät turvapaikanhakijoiden erityislaatuiseen elämäntilanteeseen.

Heidän joukossaan on runsaasti sellaisia, jotka ovat ennen Suomeen tuloaan olleet uhreina, joskin osa kai myös tekijöinä, julmuuksissa, joita sodissa ja varsinkin sisällissodissa aina tapahtuu, ja joita tapahtuu ilman sotaakin diktatorisesti, väkivallalla hallituissa maissa. Traumat ja ”moraalisen kompassin” heikkeneminen ei johdata kaikkia rikoksiin yleensä eikä myöskään seksuaalirikoksiin, mutta varmasti useampia kuin rauhallisissa oloissa.

Vastaanottokeskuksiin vuosiksikin juuttuneilla nuorilla miehillä, jotka ovat joutuneet erilleen perheistään ja suvuistaan (eivätkä ikänsä takia ole omaa perhettä vielä perustaneet) ja joutuneet tai päässeet irti yhteiskuntiensa sosiaalisesta kontrollista, ei ole ollut normaaleja väyliä seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen, ei omassa kulttuurissaan eikä Suomessa sallituilla tavoilla, tai ainakaan he eivät sellaisia tapoja tunne.

Turvapaikkahakemusten käsittely valitusprosesseineen kestää pitkään, ja varsinkin se on kestänyt pitkään sen jälkeen kun Suomeen tuli vuosina 2015-16 muutaman kuukauden aikana kymmen kertaa enemmän hakijoita kuin mihin oli vuosittain totuttu ja mihin hallinnollinen koneisto oli viritetty. Vuosikausien oleskelu vastaanottokeskuskissa tai muussa tilapäismajoituksessa ilman mielekästä tekemistä nostaa stressitasoja ja alentaa kynnystä rikoksiin.

Turvapaikanhakijoiden tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta, sen juridisesta ja muusta käyttäytymisnormistosta ja kulttuuriperinnöistä ovat puutteelliset, eikä heille annettu valmennus ole riittävää. Varsinainen ”kotoutushan” alkaakin vasta kun myönteinen turvapaikkapäätös on saatu.

Suomessa tunnetaan huonosti turvapaikanhakijoiden taustat eikä ole voitu materiaalisistakaan syistä ottaa riittävästi huomioon sitä, että he voivat olla peräisin toisilleen vihamielisistä, jopa toisiaan vastaan taistelevista yhteisöistä. Osalla on jo Suomessa oma ”diaspora” joka voisi periaatteessa heitä myös valistaa, ja sitä tapahtuukin, mutta osalla sitä ei ole, ja samat ristiriidat, joita on maahan tulleiden välillä, vallitsevat osittain myös diasporassa.

Sille ei voi mitään, että pakoon lähteneet ovat tämän kaltaisiin rikoksiin sekä lähtöolosuhteidensa että osin kulttuuritaustojensa takia keskimääristä enemmän altistuneita. Olisi myös naiivia kuvitella, että maahantulijat, ja varsinkin pakoon lähteneet, jättäisivät menneisyytensä taakseen noin vain. Päinvastoin, osa heistä todennäköisesti kiinnittyy siihen tunneperäisen jyrkästi ja käyttäytyy sen mukaisesti. Suomalaiseen normistoon ja tapoihin sopeutuminen nostattaa torjuntaa, jos ne poikkeavat radikaalisti siitä, mitä henkilö on Suomen tuloonsa asti pitänyt normaalina ja oikeutettuna. Myös ”tilaisuus tekee varkaan” motivoi varmasti joitakin, mistä todistaa se, että Oulunkin tapauksissa ainakin jotkut uhreista ovat omalla käyttäytymisellään lisänneet riskiään uhriksi joutua.

Muun muassa tällaisia asioita löytyy selittämään sitä, että ulkomaalaiset tekevät enemmän seksuaalirikoksia kuin niitä keskimäärin Suomessa tehdään. Moraaliselta kannalta olisi oikeastaan kysyttävä, kuinka paljon ”kantasuomalaiset” tekisivät tällaisia rikoksia, jos he joutuisivat samanlaisiin olosuhteisiin. Sitä on mahdoton arvioida mistään tilastoista, koska suomalaiset eivät onneksi missään joudu tällaisissa olosuhteissa elämään, mutta suhteellisuudentajua sellainen pohdiskelu lisäisi.

Mitä sitten on tehtävissä? Ulkomaalaisista ylipäänsä eroon haluavien lääke on: pois vain kaikki tai ainakin tietyt ryhmät syyllisiä ja syyttömiä erottelematta. Ja rajat kiinni tänne pyrkiviltä. Jos moraaliset, oikeudelliset ja käytännölliset esteet eivät pidättelisi, tällä tavalla päästäisiinkin eroon enimmistä ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista. Kaikki kolme estettä ovat kuitenkin olemassa eikä niitä voida sivuuttaa, ei edes pidä yrittää sivuuttaa.

Stressitekijöitä, jotka turvapaikanhakijoita rasittavat Suomen päässä, pitäisi pienentää. Väliaikaiseen lupaan perustuva oikeus työntekoon, opiskelu ja muu mielekäs ajankäyttö auttaisi, ja sitä olisi helpotettava. Turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja olisi edelleen lyhennettävä. Ylipäänsä olisi parempi alkaa kotouttaminen heti, vaikka se kielteisen päätöksen saavien osalta olisi aikanaan ”hukkainvestointi”.

Paraskaan ennaltaehkäisy ei kuitenkaan koko ongelmaa poista. Siksi rikosseuraamusten olisi oltava sellaiset, että ne tukevat lainkuuliaisuutta, vaikka tiedetäänkin, että rangaistusten koventaminen tehoaa heikosti. Suomen vankilaolot – ja rangaistukset – voivat pakolaisten lähtömaiden vastaaviin verrattuna todella tuntua ”vitsiltä”, mutta ei meidän vankiloitamme tietenkään voi eikä pidä muuttaa vähemmän vitsimäisiksi tämän takia. Jäljelle jää rangaistusasteikko, jota ollaankin koventamassa. Karkotus Suomesta on luonnollinen lisäseuraamus, mutta sen tehoa vähentää sen toteuttamisen vaikeus.

Niin mieltä kuohuttava kuin asia onkin, on yritettävä pitää pää kylmänä. Ei näistä rikoksista kokonaan eroon päästä, mutta koska kysymys juuri nyt kuitenkin on vuosien 2015-16 poikkeuksellisen maahantulopiikin seurauksesta, myös tuo seuraus, piikki ulkomaalaisten tekemissä seksuaalirikoksissa, katoaa aikanaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (52 kommenttia)

Petri Lavonen

Lähi-itää pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Siellä on sodittu viimeiset sata vuotta sisällis -sodissa ja valtioiden välillä on poljettu ihmisoikeuksia ja lapsia käytetään sodissa ihmiskilpinä. Kirjoittaja uskoo että rikospiikki katoaisi aikanaan, kun aikuisia miehiä paapotaan, mutta ruotsissa tälläinen uskomus ei ole tapahtunut.

Käyttäjän AnttiKuosmanen kuva
Antti Kuosmanen

Kirjoittaja ei usko, että rikospiikki katoaisi aikuisia miehiä paapomalla, vaan väittää, että kun turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut takaisin sille tasolle, jolla se oli ennen vuosien 2015-16 piikkiä, sama tulee aikanaan tapahtumaan heidän tekemilleen rikoksille. Aikaa tosin tulee kulumaan, sillä vieläkin on maassa toistakymmentä tuhatta prosessissa olevaa henkilöä (eivät tosin kaikki miehiä).

Petri Hämäläinen

6# - Eihän tuossa logiikassa ole päätä eikä häntää. Yhteiskunnallisestihan olennaista on tietenkin turvapaikanhakijoina saapuneiden kokonaismäärä, ei vuosittain saapuneiden määrä.

30000 maahan saapuneen yhteiskunnallinen vaikutus on vuosikymmeniä ja sukupolvia. Ruotsissa ja Ranskassa näemme nyt toisen sukupolven kriminalisoitumisen ja radikalisoitumisen.

Vai väitetäänkö yllä todellakin että turvapaikan hakijoiden määrä vuosittain korreloi vuosittaisten rikosten määrällä? Eli siis parina ensimmäisenä vuonna raiskausten määrä on 100-kertainen ja sitten ajan kuluessa se tasaantuu 17-kertaiseen vakioon?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #47

Suurin osahan niistä palautettiin. Viime vuonna tuli enää kolmisen tuhatta ja niistäkin puolet oli EU:n sisäisiä siirtoja. Varsinaisesti uusia turvapaikanhakijoita oli vähän toista tuhatta. Enimmäkseen kokonaisia perheitä Venäjältä ja Turkista. Koska persujen kellot pysähtyivät vuonna 2015, he puhuvat edelleen 30 000 yksinäisestä irakilaismiehestä, ja enimmäkseen roskaa. Irakilaisista tosiaan useampi on epäiltynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä kuin muista kansallisuuksista, se on totta. Peräti puoli prosenttia. 99,5 prosenttia ei ole tehnyt mitään.

Petri Hämäläinen Vastaus kommenttiin #51

Lamminpää jatkaa matkaansa keinotodellisuudessaan. Suurin osa palautettiin??!!!

Todellisuudessa 45000:sta kolmena viime vuotena saapuneesta maassa on yhä yli 30000. Palautettujen määrä 3000. Eli 7%!!!!!

https://yle.fi/uutiset/3-10264273:

Eniten turvapaikanhakijoita saapui vuonna 2015, yli 32 000 henkilöä. Viime vuonna enää vähän yli 5000.

Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on runsaan kolmen vuoden aikana annettu 20 055. Hylkäyspäätöksen saaneista yli puolet on palannut lähtömaahan, useimmat vapaaehtoisesti.

Turvapaikan on vuoden 2015 alusta kuluvan vuoden maaliskuuhun mennessä saanut 14 000 hakijaa.

Eniten turvapaikkoja myönnettiin Irakista, Afganistanista, Syyriasta ja Somaliasta tulleille.

Mutta missä he ovat nyt?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #53

Hämäläinen jatkaa panikointiaan. Ilmeisesti Hämäläisen kello pysähtyi vuonna 2015 kun turvapaikanhakijoita tuli ovista ja ikkunoista eikä kukaan tiennyt keitä ne oli ja mistä ne tuli. No, ei Suomi siihen kaatunut. Eikä siihenkään että turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut kymmenesosaan kolmen vuoden takaisesta.

Vastuulliseltakin medialta on kyllä vähän lähtenyt lapasesta Oulun tapausten johdosta. Nyt on viikon päivät ollut milloin mikin poliitikko kertomassa että on pöyristynyt näistä hyväksikäyttötapauksista. Niinhän me kaikki. Kun alle 16-vuotias etsii juttuseuraa netissä, hän ei etsi kikkelinkuvia eikä treffiseuraa aikuisten miesten kanssa.

Käyttäjän RikuJungell kuva
Riku Jungell

Kirjoittajalla on paljon samoja ajatuksia kuin itselläni. Tälläiset tapahtumat olivat ylipäätään odotettavissa, vaikka valitettavia ovatkin. Loppujen lopuksi globaalissa yhtälössä kuitenkin potentiaalinen kymmenien tai satojen tuhansien henkien pelastaminen on melko suuri paino vaakakupissa verrattuna siitä seuraaviin raiskaustapauksiin, vaikka monia tietysti ottaa päähän, että tämä hinta hyväntekeväisyydestä vajoaa meidän harteillemme. Tietenkään tuo ei tarkoita ettei asialle pitäisi pyrkiä tekemään jotain tai asiaan olla reagoimatta. Vihamielinen ylireagointi, vaikka onkin inhimillisesti ja psykologisesti ymmärrettävää, on kuitenkin moneltakin kannalta pahinta mitä tilanteessa voi tehdä. Esimerkkeinä sanottakoon, että se ajaa ihmisryhmiä entistä kauemmas toisistaan yhteisymmärryksen ja yhdessäelon toimivuuden kannalta, ja aiheuttaa lisäongelmia. Lisäksi se pelaa nimenomaan monien niiden tahojen pussiin, jotka kriisin takana ovat tai ovat sitä edesauttaneet, ja auttaa näitä edistämään meille vihamielisiä tai haitallisia tavoitteitaan.

Pää kylmänä on täsmälleen oikea ohje tilanteeseen, päinvastainen reagointi ainoastaan pahentaa tilannetta.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Ruotsissa tuo "piikki" ei kyllä ole kadonnut.

Käyttäjän AnttiKuosmanen kuva
Antti Kuosmanen

Facebookissa on jaettu tätä postaustani edelleen ja siellä on joku esittänyt kaksi kommenttia, joita en voi hyväksyä. Ensimmäinen oli, että raiskauksen motiivi ei olisi seksuaalinen tarve, vaan että kyse on naisen alistamisesta patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Minä pidän tällaista väitettä höpönpöpönä, joskin aika lajityypillisenä. Raiskauksia ja varsinkin massamittaisia raiskauksia konflikteissa on kyllä varmasti käytetty tai pikemminkin sallittu esimerkiksi väestön terrorisointiin, mutta väite, että itse raiskaajalla ei olisi motiivinaan seksuaalista tarvetta on aivan älytön. En usko että maailmanhistoriassa on suoritettu ainoatakaan raiskausta, jonka motiivi on pelkästään naisen yhteiskunnallinen sorto. Miten sitä voi edes ”teknisesti” tehdä ilman seksuaalista kiihottumista? Vastenmielinen, jopa perverssi sellainen tarve kyllä on, ainakin minusta, mutta tarve kuitenkin.

Toiseksi, sama kommentaattori on huomannut lauseeni, että jotkut uhrit olivat omalla käyttäytymisellään lisänneet riskiään joutua uhriksi, ja yllätys, yllätys, pitänyt sitä uhrien syyllistämisenä. Tästä reaktiosta olen kirjoittanut aikaisemminkin, ja aina se kiukuttaa yhtä paljon. Kiistämätön tosiasia on, että rikoksen uhri, monenkinlaisen rikoksen, voi omalla käytöksellään sekä lisätä että vähentää riskiään joutua uhriksi. Jos kyse on vaikka taskuvarkaista, ei kukaan syytä uhrien syyllistämisestä, jos kehotetaan pitämään lompakko poissa näkyviltä, mutta jos kehotetaan välttämään vaikka lähtemistä kännissä tuntemattomien miesten mukaan tai – kuten ilmeisesti on Oulussa tapahtunut – lapsia olemaan vastailematta tuntemattomien miesten yhteydenottoihin somessa, se onkin uhrin syyllistämistä. Minä syyllistyn mielihyvin tällaiseen ”syyllistämiseen”, jos sillä edes joku välttää raiskauksen tuoman elämänikäisen trauman.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Ei väite pelkästään raiskauksen vuoksi raiskaavista miehistä ole höpönhöpöä. On miehiä, jotka kiihottuvat siitä, kun saavat ottaa naisen väkisin.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Mitä tulee kotouttamiseen ja Suomen lakien ja tapojen viestintään, niin pitäisi edes lähtökohta olla kunnossa.

Tulijat tulevat patriarkaalisista kulttureista, joissa naisen asema ei ole millään mittapuulla lähellekään tasa-arvoinen miehen kanssa.

Niinpä siirtolaisille tapoja ja lakeja viestivien suomalaisten pitäisi olla iäkkäitä miehiä. Samoin kuin vastaanottokeskusten johtajien. Kuosmasen naamakuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa voittavasta kandidaatista.

Naisen - tai edes nuoren miehen - antama opetus ja valistus ei yksinkertaisesti voi toimia. Ei vaikka me itse kuinka niin haluaisimme asian nähdä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Mielestäni parhaat henkilöt kertomaan Suomen säännöistä olisivat vanhat tiukat poliisimiehet ja sopeutuneet modernit/uskottavat pakolaismiehet.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Musliminaiset Suomessa elävät alistetussa asemassa verrattuna kantaväestön mimmeihin. Naiset eivät saa tehdä itsenäisiä päätöksiä koskien avioliittoa, opiskelua, pukeutumista, lenkille lähtöä, harrastuksia ym. Tietty tämä ei koske valveutuneita perheitä mutta kylläkin liian suurta osaa.

Tästä harvat ovat uskaltaneet puhua. Ulla Apelsin otti asian esille Ilta-Sanomissa. Jopa THL sanoo tyttöjen silpomisista että silpominen on kulttuurisidonnaista.

THL: ”kulttuurisensitiivinen lähestymistapa on ensiarvoisen tärkeää. On hyvä muistaa, että tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on omassa kulttuuriympäristössään normaali ja arvostettu käytäntö”.

Eikö THL,n tutkijat ymmärrä että tyttöjen silpominen on äärimmäistä julmuutta, rikollista toimintaa. Alapään silpomisessa poistetaan tytöltä sekä ihoa, limakalvoa että lihaskudosta, joka joskus voi johtaa jopa tytön kuolemaan - Puhumattakaan koko elämän mittaisista vaivoista, kivuista ja seksiin ja synnytykseen liittyvistä ongelmista. Pelkuruutta sanon minä!

Silpominen liittyy tytön/naisen alistamiseen miehen valtaan. Tämän ei pitäisi olla mahdollista tämän päivän Suomessa.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Olen ollut mukana katsomassa, kun pieni kuukauden ikäinen arabipoika ympärileikattiin kylän vanhimman toimesta. Karmeata katsottavaa. Vielä karmeampaa, kun perhe ympärillä rituaalimaisesti tanssii ja taputtaa käsiään ja naiset ulvoo riemusta. Ja pikkupoika kirkuu tuskissaan.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Ja kuitenkin pikkupoikien ympärileikkaus on pikku juttu tyttöjen silpomiseen verrattuna. Pojilta otetaan nahahanpala, joka USA,ssa tehdään rutiininomaisesti pojille hygieniasyistä - lääkärin tekemänä leikkaussalissa. Tyttöjen silpomisessa otetaan kudosta syvältä ja elinikäiset kivut ja ongelmat tiedossa. Nyt jos koskaan on aika nostaa kissa pöydälle...

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Täällä jotkut kommentoijat myöntävät että päättäjät tiesivät mitä oli odotettavissa. He olivat siis valmiita ottamaan riskin välittämättä uhreista, tytöistä ja naisista. Puhumattakaan etteivät päättäjät tienneet näistä 30 000 nuorista miehistä mitään. Varmasti ihan tavallisia kunnollisia suuri osa, mutta joukossa myös psyk.tapauksia, sotilaita, isis-tappajia yms.

Kunniaväkivalta kuuluu joihinkin kulttuureihin, sitä on turha kiistää. Suomen turvatalot ovat täynnä pakolaistyttöjä, jotka joutuneet karkaamaan kotoa veljien, isien ja miesten takia. Kunniamurhia ja niiden yrityksiäkin on tehty.

Suomessa ei välitetä uhreista/tulevista uhreista. Uhrien kärsimystä vähätellään. Muistutan esim. sarjakuristajan tapauksesta. Samoin tuomioistuimet päästävät ulos elinkautisvankeja siitä huolimatta että asiantuntijat pitävät näitä edelleen vaarallisina kanssaihmisille.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Nämä nuoret kunnolliset miehet, jotka vuonna 2015 vaelsivat sankoin joukoin kaupunkeihimme, ovat niitä arabimaailman sankareita, jotka jättivät perheensä siskonsa, veljensä ja äitinsä ISIS:in ja muiden ryhmien raiskattavaksi ja tapettavaksi.

Käyttäjän RikuJungell kuva
Riku Jungell

On itsestäänselvää että joitain rikoksia tapahtuu. Vaikka tänne olisi tullut satatuhatta ruotsalaista, osa heistä olisi syyllistynyt rikoksiin. Lisäksi sopii ottaa huomioon lähtömaiden olosuhteet ja traumat, sekä se, että uuteen maahan tullessaan on väkisinkin ainakin aluksi huono-osainen, ilman siteitä ja enempiä mahdollisuuksia elämän suhteen ja uudessa kulttuurissa, joka kaikki on omiaan lisäämään rikollisuuden riskiä. En kuitenkaan menisi sanomaan että asioita tehtiin välittämättä uhreista, vaan asiassa piti tehdä vaikea ratkaisu: Joko lähettää ihmisiä takaisin hengenvaaraan sodan ja terrorin keskelle, tai ottaa riski siitä että jotain ikävää voi tapahtua. Minusta me olemme edelleen valinneet sen pienemmän pahan.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Vastaus Rikulle,
Mielestäni emme ole valinneet sen pienemmän pahan. Nykyinen turvapaikkaprosessi ei ole järkevä. Käytännössä tänne pääsee vain vahvimmat yksilöt, eli nuoret miehet - samaan aikaan lapset, sairaat ja naiset jäävät sotien jalkoihin ja onnekkaimmat pääsevat pakolaisleireihin. Meidän kaikki resurssit menevät näihin vaikeisiin kotoutumisyrityksiin, joten emme ehdi emmekä jaksa kunnolla esim. perehtyä tilanteisiin pakolaisleireillä.

Ehdotan muutoksia turvapaikkaprosessiin. Pakolaisia otetaan lähinnä näiltä leireiltä, jolloin voimme valita sieltä ne haavoittuvimmat. Lisäksi Euroopasta järjestetään leireille peruskouluja, ammattikouluja ja terveyskeskuksia. Näin apu tavoittaa suuren joukon ihmisiä ja sillä voi olla kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia.

Käyttäjän RikuJungell kuva
Riku Jungell Vastaus kommenttiin #21

Tuosta en ole välttämättä juurikaan eri mieltä. Prosessissa ja keinoissa varmasti on parantamisen varaa, ja tässä varmasti tekemällä jatkuvasti opitaan miten asioita olisi hyvä hoitaa. Nythän koko kriisi, tai ainakin sen laajuus, tuli enemmän tai vähemmän takavasemmalla, ja siihen piti reagoida nopeasti niillä keinoilla mitä silloin käytettävissä oli. Kuitenkin sillä, että olisimme antaneet ihmisten kuolla auttamatta hädän keskellä, olisi myös ollut omat seuraamuksensa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Riku Jungell, # 18.:

"En kuitenkaan menisi sanomaan että asioita tehtiin välittämättä uhreista, vaan asiassa piti tehdä vaikea ratkaisu: Joko lähettää ihmisiä takaisin hengenvaaraan sodan ja terrorin keskelle, tai ottaa riski siitä että jotain ikävää voi tapahtua. Minusta me olemme edelleen valinneet sen pienemmän pahan."

Ei pidä paikkaansa.

Suomi on varta vasten tällaisiin tilanteisiin neuvotellun Dublinin sopimuksen sopijapuoli, ja sillä oli 2015-16 ja on edelleen oikeus rajata oma vastuunsa sen vastuuvaltion määrittämiseen, jolle kuuluu velvollisuus selvittää turvapaikanhakijan kansainvälisen suojelun tarve. Kun on selvinnyt tuo EU-valtio, johon hakija saapui ensimmäiseksi ulkopuolelta l. kolmannesta maasta, muilla Dublin-mailla on oikeus lähettää vastuuvaltioon vastaanottopyyntö hakijasta ja sen hyväksynnän jälkeen lähettää hakijat asianomaisiin maihin turvapaikkatutkintaa varten. Kukaan ei olisi siinä joutunut hengenvaaraan sodan ja terrorin keskelle.

Haaparannasta Tornioon tulleista kenenkään vastuuvaltio ei Dublinin sopimuksen mukaan ollut Suomi. Silti Sipilän-Orpon hallitus ehdoin tahdoin halusi oman poliittisen harkintansa perustella (mutta ilman mitään sopimusvelvoitetta) suomalaisten kannettaviksi sekä kustannukset että kaikki riskit 32 000 hakijan pitkällisestä suojelun tarpeen selvitysprosessista sekä sen jälkeisistä tapahtumista, myöskin kaikista turvapaikkaan liittyvistä kustannuksista ilman mitään ajallista tai rahallista ylärajaa niille, jotka täyttivät turvapaikan kriteerit.

Kyseessä on Suomen 2000 -luvun historian pahin poliittinen virhe. Toivottavasti kuuluisa poliittinen vastuu siitä toteutuu eduskuntavaaleissa huhtikuun 14. päivänä 2019 – sehän riippuu meistä, äänestäjistä.

Käyttäjän RikuJungell kuva
Riku Jungell Vastaus kommenttiin #34

Hannu:

Jos minä nyt muistelen oikein tapahtumien kulkua, tuossa tapahtumaketjussa oli sellainen piirre, että jos muu EU ei olisi osallistunut ns. yhteisvastuuseen kriisin hoidossa, nämä alkuperäiset vastaanottajamaat olisivat, tai ainakin uhkasivat, pistää rajansa kiinni ja olla ottamatta vastaan pakolaisia, jolla taas olisi ollut pitkälti sama vaikutus kuin viestissäni kuvasin. Muutenkaan pöly ei vielä ole laskeutunut seuraamusten myötä, joten on melko aikaista kutsua mitään 2000-luvun pahimmaksi poliittiseksi virheeksi. Itse ylipäätään en jaa tuollaista "itse ensin ja muilla mitään väliä"-politiikkaa ja katsontakantaa, ja pidän sitä vastuuttomana sekä globaalisti tuhoisana mallina. Ideaalimaailmassa kaikki toimisivat pitkälti päinvastoin.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #38

EU on perinpohjin epäonnistunut Välimerellä ulkorajojensa valvonnassa lähtiessään tekemään sitä ihmissalakuljettajien ehdoilla. Siihen aikaan kun Libyaa hallitsi diktaattori Gaddafi, rajat pitivät eikä Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan tulvinut kansainvaellusta Pohjois-Afrikasta. Oliko silloin jokin katastrofi? Gaddafin luhistuminen avasi Libyan rannikon ihmissalakuljetukselle, käynnistäen älykännyköitten ajan kansainvaelluksen Euroopan siintäessä lähtijöille ihmeellisenä paratiisina.

Puhut harhaanjohtavasti "pakolaisista", kun kyseessä ovat laittomat siirtolaiset, jotka ovat EU:ssa turvapaikanhakijoita tietyn taikasanan lausuttuaan. Pakolainen on sellainen, jolla on kansainvälisen suojelun tarve – ja 2015-16 se oli vain murto-osalla Suomeen saakka hakeutuneista; ylivoimaisella valtaosalla ei ollut hengenvaaraa sodasta eikä terrorista (puhumattakaan Geneven pakolaissopimuksen tarkoittamasta henkilökohtaisesta vainosta), mutta lähtömaassaan he olivat varmaankin EU-mittapuin huono-osaisia kehitysmaiden valtaväestön tavoin, paetessaan viime kädessä hallitsemattoman väestönkasvun seurauksia.

Koko maailman tasolla turvapaikkamenettely on nykyään laajasti väärinkäytön kohteena eivätkä sitä koskevat sopimukset ole enää ajan tasalla, koska ne pohjautuvat II maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen. Nyt esimerkiksi Lähi-Idän upporikkaat öljyntuottajamaat eivät kanna minkäänlaista vastuuta omasta kulttuuripiiristään lähteneistä uskonveljistään ja -sisaristaan, joiden "kotoutuminen" olisi samaan kulttuuri- ja kieliympäristöön huomattavasti helpompaa.

Henkilökohtaisesti kannatan suurempaa roolia asiassa UNHCR:n leireille, joita EU:n tulisi tukea merkittävästi enemmän ja joilla olisi keskeinen rooli pakolaisstatuksen määrittämisessä.
http://hannumononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/26764...
EU on tähän mennessä ollut kyvytön neuvottelemaan kuvaamiani tarkoituksia palvelevien leirien perustamisesta EU:n ulkopuolelle tai Espanjan hallitsemien Ceutan ja Melillan alueille Afrikan puolella. Tämä ylläpitäisi hallitun turvapaikkajärjestelmän ja auttaisi välttämään hallitsemattoman kansainvaelluksen kaikkien osapuolten vahingoksi.

Kyllä pöly on ehtinyt riittävästi laskeutua kolmessa ja puolessa vuodessa, ja sen hälvettyä Suomessa on paljastunut useita siihen yhteydessä olevia henkirikoksia, väkivaltarikoksia ja laaja seksuaalirikosten vyyhti. Julkista rahaa lienee palanut useita miljardeja euroja, vaikka tämä salataankin visusti maksajilta poliittisista syistä virheen peittämiseksi. Kulut jatkuvat hamaan maailman tappiin, koska yksikään oleskeluluvan saanut tuskin palaa lähtömaahansa loppuikänään sen turvallisuustilanteesta riippumatta.

Lisäksi pakettiin kuuluu 10 000+ laittomasti oleskelevaa, jotka ansaitsevat elantonsa Suomessa joko laittomasti tai säädöksiä kiertäen verovaroistamme maksatetuilla sosiaalisilla tulonsiirroilla. Irak kieltäytyy ottamasta vastaan tahdon vastaisesti palautettavia Suomessa laittomasti oleskelevia kansalaisiaan ja pesee siinä 6–0 ulkoministerimme, joka yrittää vain kuulostaa hienolta tappionsa äärellä hokien, kuinka asiaa on hoidettava "kärsivällisesti" vaikka toinen osapuoli on jo neuvottelemisen lopettanut. Sisäinen turvallisuutemme ei ainakaan parane maassa laittomasti oleskelevien ansiosta, jotka eivät ole missään kirjoissa ja voivat radikalisoitua tekemään uusiakin terrori-iskuja.

Nimen omaan kyse on 2000 -luvun Suomen poliittisen historian pahimmasta virheestä, josta Suomi ei enää toivu ennalleen ja jonka kerrannaisvaikutukset jatkuvat seuraaville sukupolville. Koko touhu meni hätäillen ja hössöttäen, kaikkien EU-maiden toimiessa itsekkäästi (jopa sopimusrikkomuksilla uhkaillen) sen sijaan, että Suomi olisi hallinnut oman osuutensa tehtyjen sopimusten mukaan alistumatta avuttomana mielivaltaan ja koko EU kokoontuisi ratkaisemaan ongelmavyyhteä neuvotellen, käyttäen neuvotteluvoimaansa Irakia ym. hyväksikäyttäjiä vastaan, järjestäisi ulkorajavalvontansa kuntoon mittavilla resursseillaan ja säilyttäisi Euroopan Eurooppana. Ikävä kyllä, asiasta ei liene opittu mitään ja seuraavakin kansainvaellus on vain ajan kysymys, sillä mitään ennaltaehkäisevää rakenteellista korjausta ei ole tehty organisaatioihin eikä sopimuspohjaan.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Ihan vaan tuli mieleen, että jos ulkomaalaiset olisivat yliedustetusti seksuaalirikosten uhreina, niin ketä silloin leimattaisiin?

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

#11
Ihan vaan tuli mieleen, että jos ulkomaalaiset olisivat yliedustetusti seksuaalirikosten uhreina, niin ketä silloin leimattaisiin?
...............................

Ei ketään, koska Persut ovat ainoita jotka leimaavat ihmisiä etnisyyden mukaan ja omiahan he eivät kritisoi.

Pekka Pylkkönen

Ulkomaalaiset naiset ovat muuten aliedustettuja raiskauksissa - siis syytettyinä- suomalaisiin naisiin nähden. Miehistä puhumattakaan.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Hehän ovat, niin naiset kuin miehetkin. Kaikilla ei ole käteistä jolla maksaa salakuljettajille. Moni tulee myös raiskatuksi tänne taivaltaesaan. Paksuksikin moni pamahtaa, pojat eivät tosin tule raskaaksi, mutta heistäkin kolmannes tulee hyväksikäytetyiksi. Suomalaisistahan onneksi vain pari prosenttia joutuu hyväksikäytetyiksi. Tietenkin yksikin tapaus on liikaa tekijän tai uhrin kotimaasta tai sukupuolesta riippumatta (tämä on itsestään selvää, mutta näinä aikoina sekin on kai sanottava, semmoisilla kierroksilla tämä keskustelu tuppaa käymään).

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

En tiedä onko Antti Kuosmanen tutustunut työssään lähemmin arabimaihin ja heidän tapakuluttuuriin, mutta minä olen. Tiedän, että arabiyhteisö syyllistää ja rankaisee aina raiskatun naisen, mutta ei miestä.

Raiskattu nainen on huono nainen, kun on vietellyt ja houkutellut miehen kyseiseen tekoon. Raiskaava mies on jonkinlainen sankari tekonsa jälkeen, jonka ymmärretään rankaiseen huonoa naista raiskaamalla hänet.

Petri Hämäläinen

Jaakko - tällaiset kommentit eivät kiinnosta. Kun vihervasemmistolainen on päättänyt valehtelevansa ettei muukalaisen etnisyydellä tai kulttuurilla ole hänelle väliä, sillä ei ole hänelle mitään merkitystä.

Sairas ideologia joko antaa tai ottaa. Se on joko tai. Ei siltä väliltä.

Vasemmistolaisen feministisen diskurssin ytimessä on näkemys sukupuoliroolien (erityisesti miehen aseman) kulttuurisidonnaisuudesta ja seksuaalisen väkivallan (erityisesti miesten väkivallan) merkityksestä vallankäytön välineenä.

Mutta kun kyseessä on vähemmistön miehen sukupuolinen väkivalta, hokkus pokkus, kulttuurilla ja vallankäytöllä ei ole mitään merkitystä.

Samoilla linjoilla on Puopolo MTV:ssä. Hän kysyy onko professoritason asiantuntijoilla (eli maksetuilla valehtelijoilla) lainkaan kykyä loogiseen ajatteluun.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ivan-puopolon-...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

>Oulussa paljastuneet alaikäisten raiskaukset ja muu hyväksikäyttö, jossa epäiltyinä olevat ovat ulkomaalaisia,......

ooo

Olisiko kuitenkin korrektia selkeästi korostaa, että kyseessä on vasta _epäily_?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Voisiko vähintäänkin todeta, että Sipilän–Orpon hallitus epäonnistui yrittäessään haukata liian suurta palaa. Se aliarvioi täysin epärealistisesti kaikkien niiden seikkojen merkityksen, joihin blogi kiinnittää huomiota, ja yliarvioi täysin epärealistisesti suomalaisten kyvyn "kotouttaa" aivan toisenlaisesta kulttuurista tulevia juurettomia ja moniongelmaisia nuoria miehiä siten, että he pystyisivät tai haluaisivat elää Suomessa olon aikansa lakiemme mukaan.

"Kotouttaminen" jättää täysin huomiotta sen biologisen faktan, että tulijoilla on myös seksuaalisia tarpeita, jotka olisi voitava kanavoida Suomen lainsäädännön kannalta laillisin tavoin. Missä nyt ovat kaikki opettavaisen viisaat konsultit, seksuaalikasvatuksen ekspertit, tapakasvattajat ja kulttuurifilosofit?

Toinen, sopimusjuridinen asia on sitten, että 32 000 turvapaikanhakijan kansainvälisen suojelun tarpeen selvittäminen juuri Suomessa pitkän kaavan mukaan on ollut täysin tarpeetonta kaikkine seurauksineen, koska koko ajan voimassa ollut Dublinin sopimus olisi tehnyt mahdolliseksi rajata Suomen osuuden pelkkään vastuuvaltion selvittämiseen, johon hakija saapui ensimmäiseksi EU:n ulkopuolisesta kolmannesta maasta, ja johon hänet olisi voitu siirtää Suomesta 2015-16.

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

Kun koraanissa lähtökohtaisesti nainen on miehen hallinnoima alempiarvoinen olento,niin mitä muuta voi Suomessakaan odottaa, kuin allaolevaa:

"Tutkimus: Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden keskuudessa raiskausrikollisuus on 17 kertaa yleisempää kuin kantasuomalaisten keskuudessa"

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Noin-kymment%C...

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

Perinteissä tasa-arvoa ei tunneta:

"Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimo­aan.
Hurs­kas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioitavaksi. Jos pel­käätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Allah on Korkea, Mahtava."
(Koraani 4:34)

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Kun koraanissa lähtökohtaisesti nainen on miehen hallinnoima alempiarvoinen olento..."

Laittaisitko vielä linkin kyseisiin koraanin kohtiin?

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

"Tutkimus: Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden keskuudessa raiskausrikollisuus on 17 kertaa yleisempää kuin kantasuomalaisten keskuudessa"
Viite:
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Noin-kymment%C...

Matti Simonaho

Arvoisa Suurlähettiläs Antti Kuosmanen,

minkälaisen hallinnon alaisina ihmiset ovat eläneet sukupolvesta toiseen, sellaisia heistä enemmän tai vähemmän on tullut. Jos hallinto on fyysiseti ja/tai psyykkisesti väkivaltainen (tunnusmerkistönsä mukaan fasistinen, rasistinen, y m v), esimerkiksi sodan syttyessä

jotkut näkevät tilaisuutensa koittaneen ja pakenevat (pakolaiset), jotkut puolustavat sitä (liittyvät esim Isikseen), kolmannet taas ovat passiivisia jääden sodan jalkoihin (kotimaahan jääneet mutta eivät ole pakotettu sotimaan, ei ole tapettu tai ovat pakolaisleirillä naapurimaaasa).

Edellisten lisäksi, pakenevat maasta rikolliset jotka jatkavat rikollista toimintaansa kohdemaassa ("pakolaiset") joka ei pelkästään lisää rikollisuutta kohdemaassa vaan kohdemaahan tulee myös uudentyyppistä rikollisuutta, ja pakolaisten joukossa voi nykyään myös olla e m hallitusta tukevia yksittäisiä henkilöitä tai jopa sotilaita (terroristeja).

Itsestäänselvää on että jos maahan ottaa vastaan ulkomaalaista tunnusmerkistönsä mukaan fasismia, se lisää fasismia kohdemaassa. Maahanmuuttajien ja/tai pakolaisten määrä kun niitä on otettu vastaan paljon, kiinnostaa tietenkin tahoa joka on aiheuttanut pakolaisuuden - ja useinmiten se tulee pakolaisten perässä "maahanmuuttajana" tai "pakolaisena".

Esimerkiksi entiset maahanmuuttajat tai pakolaiset, jotka ovat muuttaneet takaisin kotimaahansa, vaikuttivat vaalien tulokseen Ruotsissa. Kotimaa voi puolestaan vaikuttaa siihen ketä he äänestävät Ruotsissa. Ja Ruotsissa pelätään ulkomaalaista vaikutusta ja osoitetaan Venäjää. - https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005972274.html

On vielä paljon muuta, mutta kai edellisestä tulee selvästi esille se, että seulonta on tehtävä ennen kuin maahanmuuttajia/pakolaisia ottaa vastaan. Perheet ovat kaikista turvallisimpia ottaa vastaan.

Muistan Ruotsista tapauksen, jossa maahanmuuttajaperheen teini-ikäinen tytär oli menossa juhliin. Hänen ei ollut pakko pukeutua perinteisesti peittävästi, mutta peittävästi. Ei sen takia että hänen vanhemmat pelkäsivät Ruotsalaisten käyttäytymistä, vaan siksi että he pelkäsivät että ei-Ruotsalaiset maahanmuuttajamiehet "tulevat houkutelluksi tytön kauneudesta".

Ketä ottaa vastaan ja kuinka paljon ottaa vastaan ovat tärkitä tekijöitä asiakokonaisuudessa. Kai esimerkiksi turvapaikan tarjoamiseen vaikuttaa minkälainen tilanne on maassa kaikkine yksityiskohtineen. Esimerkiksi Suomessa 1/5 Kansasta on köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Onneksi Suomen köyhillä on "maailman paras koulutus". Se on rikkaus.

Käyttäjän JuhaniNorbck kuva
Juhani Norbäck

Rikosten uhrien asian ei tulisi hautautua näiden väittelyiden alle. Uhrien asemaan kiinnitetään aivan liian vähän huomiota meikäläisessä järjestelmässä, jossa rikokset nähdään vain yhteiskunnallisena ilmiönä. Sitähän ne eivät pelkästään ole; on myös kysymys vapaan tahdon omaavien yksilöiden vääristä valinnoista.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Rikosten uhrien edun mukaista olisi ammatillisesti pätevän yksilöpsykoterapian tarjoaminen kullekin heistä, sikäli kuin se on asuinpaikkakunnalla järjestettävissä.

Julkisessa terveydenhuollossa työskentelee kovin vähän psykoterapeutin pätevyyden omaavia. Tavanomaisesti Kela tukee tietyn byrokraattisen menettelyn esityksestä kuntoutuksena työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi annettavia yksityissektorilta ostettavia psykoterapiapalveluita enintään kolmeksi vuodeksi siten, että käynneistä jää maksettavaksi omavastuuosuus.

Tässä tapauksessa, koska rikosten uhreiksi joutuivat alaikäiset, valtakunnan politiikan lyhytnäköisyyden sekä viranomaisten kyvyttömyyden vuoksi suomalaisnuorten ja lasten suojelussa, olisi kohtuullista varata heille korvamerkitty määräraha psyykkiseen kuntoutukseen ilman omavastuuosuutta ja kohtuutonta byrokratiaa.

Jos entiset merkit paikkansa pitävät, käytännössä kuitenkin valtiovalta pesee tässäkin kätensä ja vähättelee rikosuhrien psyykkisen traumatisoitumisen merkitystä (sen myöntäminenhän edellyttäisi rehellisyyttä, joka ei toki voi tulla mitenkään kyseeseen vaalien alla).

Asiaa tuskin edes tullaan systemaattisesti seuraamaan mielenterveyden tutkimusmenetelmin, vaikka esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on palkattu päteviä tämän alan tutkijoita varta vasten – se kaikki tulee epäilemättä kariutumaan "rahoituksen (lue: poliittisen tahdon) puutteeseen", koska aihepiiri on ns. poliittisesti epäkorrekti.

Petri Hämäläinen

Arvokas puheenvuoro.

Hieman näissä arvioinneissa aina kallistutaan oman näkemykseen ja omiin lähtökohtiin, ja sitten tehdään havaintoja ja esitetään hypoteettisia syy-seuraussuhteita jotka palvelevat omia johtopäätöksiä. Niin tässäkin.

Saksan kieltä osaaville tarjoaisin aika lailla erilaista artikkelia oheisesta linkistä. Sveitsiläinen Basler Zeitung haastattelee syyrilaista Saksaan lapsena muuttanutta ja Amerikassa vuosikymmennellyttä työskennellyttä professoria, Bassam Tibiä.

Hänen viestinsä raiskauksien suhteen on se että kyse on sotarikoksesta. Naisten ja erityisesti lasten raiskaaminen on vuosisatoja sotaa käyneissä muslimimaissa tapa vahingoittaa vastustajaa. Se on teko jonka raiskaaja kohdistaa kantaväestön (valloitetun maan) miehiin. Nainen tai lapsi on vain vihan ja koston väline.

Artikkelissa on arvokasta arviointia myös siksi miksi kansanvaellus arabimaista paremman elintason perään alkoi, miten ja miksi saapujien arvopohja on täysin erilainen ja miksi kotoutuminen epäonnistuu (ja miksi tulokset Amerikassa ovat paremmat).

« Vergewaltigung von Frauen ist ein Mittel der Kriegsführung in Syrien. Alle Kriegsparteien machen das. Die Flüchtlinge, die hierherkommen, kommen aus dieser Kultur und nicht alle sind Opfer. Wenn solche Männer nicht kriegen, was sie erwarten, werden sie wütend. In der Kultur, aus der ich komme, will man Leute demütigen, die einen wütend machen. Im Orient demütigt man einen Mann, indem man seine Frau demütigt: durch Vergewaltigung. Meine Vermutung ist, dass diese jungen muslimischen Männer in Köln die Frauen demütigen wollten, und hinter dieser Demütigung steht die Demütigung des deutschen Mannes. Die Frau ist ein Instrument dafür. »

https://m.bazonline.ch/articles/577d78bcab5c372eb2...

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kiva huomata että joillakin on tästäkin aiheesta kirjoittaessa tolkku tallella. Iltalehti ja Ilta-Sanomat julkaisi viikossa printtiversiossaan teemasta yli 20 sivua. Iltalehti teki erikoispainoksen ja Ilta-Sanomien kannessa seksuaalirikokset olivat seitsemän päivää peräkkäin. Myös Yle osallistui paniikkiin julkaisemalla viikon aikana yli 50 verkkojuttua Oulun seksuaalirikosepälyistä ja seksuaalirikoksista.

"Maahanmuuttovaaleja jo käyviltä kommentaattoreilta unohtuivat niin Sipilän hallituksen tekemät lainmuutokset kuin nykyiset alhaiset turvapaikanhakijamäärät, Sen sijaan he uusinsivat perussusomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman (2015) retoriikkaa 'sinisilmäisyyden' vaaroista. Iltalehdessä jopa äidyttiin kysymään, 'mitä oppositiossa voi tehdä jytkyllä'. Parempi kysymys olisi, millainen kansallinen turvallisuusuhka on tolkkunsa kadottava media." (Anu Koivusen kolumnista "Turvallisuusuhka", SK 4/2019)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Pelko on vahva ase. Jotkut journalistit sentään pystyvät ajattelemaan, että mitä enemmän tietyistä taustoista tulleita nuoria miehiä, niin sitä todennäköisemmin heidän lapsensa joutuvat rikoksen uhriksi. Toista se toisilla, joiden empatiakyvyissä on huomattavia puutteita.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Aviottomien lasten syntymisen estämiseksi varmaan käynnistetään nyt uusi aborttikeskustelukin mahdollisesti mm. Oulun suunnalla odotettavissa olevan teiniraskauspiikin varalta. Myös vokkeihin varmaan aletaan jaella entistä enemmän kondomeja vieraskielisine käyttöohjeineen.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut kymmenesosaan kolmen vuoden takaisesta, mutta ainakin persujen kellot pysähtyivät vuonna 2015. Minusta se että he ottavat seksuaallisen hyväksikäytön uhrit maahanmuuttovastaisen ideologiansa keppihevosiksi on vastenmielistä. Yllättävää se sen sijaan ei ole. Se että laatumediakin menee tähän vipuun on kyllä kummallista.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

>>...kommentaattoreilta unohtuivat niin Sipilän hallituksen tekemät lainmuutokset kuin nykyiset alhaiset turvapaikanhakijamäärät>>

- Muutakin on unohdettu, ja vastuita ulkoistetaan nyt vaalien alla. Myös takinkääntö ns. kakkostalon käyttöönantolupauksen suhteen on kuitattu vain overpromised-underdelivered-lipsahduksena sen kummemmitta iterointiselvityksittä. Totuudenjälkeisen valheuutisujutuksen ja poliittisen isovelikorrektiuden manipuloidessa salakavalasti vastuullistakin mediaamme tuntuu hyvältä tietää, että maltin ja tolkun journalistejakin vielä on. Heitä kaivataan puhuttaessa kansaa kovasti jakavista ja vihapuheitakin nostattavista aiheista. Osaavien ja rohkenevien velvollisuus onkin näyttää esimerkillään tarvittaessa myös keinoja rakentavan kansalaisnöyryydettömyyden sivistyneelle, kiihkottomalle ja jytkyttömälle (=puoluerajat ylittävälle) kuulumiselle korrektiushegemonian massajylinänkin yli.

On hienoa, että edes jotkut tuovat esiin myös agendajournalistisen junttalobbyn valikoivasti unohtamat katurelevantit näkökulmat. Näin on tehnyt ainakin Ilta-Sanomien päätoimittaja omissa kirjoituksissaan. Ulla Appelsinin helmat eivät tutise! Ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268337-u...

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Ilta-Sanomat tosiaan julkaisi viikon aikana asiasta kolme pääkirjoitusta, Iltalehti kaksi. Ja jotkut väittävät että valtamedia vaikenee. Kyllä se puhuu, ja isoilla kirjaimilla. Iltalehti ja Ilta-Sanomat julkaisi viikossa printtiversiossaan teemasta yli 20 sivua. Iltalehti teki erikoispainoksen ja Ilta-Sanomien kannessa seksuaalirikokset olivat seitsemän päivää peräkkäin. Myös Yle osallistui paniikkiin julkaisemalla viikon aikana yli 50 verkkojuttua Oulun seksuaalirikosepäilyistä ja seksuaalirikoksista. Niin, juuri se Yle jota syytetään "mokuttamisesta" ja "vaikenemisesta".

Petri Hämäläinen

#37 - Puhut « tolkusta » mutta tarkoitat että vapaa tiedonvälitys pitää Vihreiden mielestä kieltää ja estää.

Valheelliselle vasemmistolle on elintärkeää että media ja koko valtion propagandakoneiston pysyy tiukasti tarkassa poliittisessa valvonnassa.

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sananvapaus ja vapaa mielipiteenmuodostus ovat vasemmistolaisen totalitarismin suurimmat viholliset.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Parasta vastamyrkkyä totalitarismille on juuri vapaa tiedonvälitys. Ja sehän Suomessa on. Tosin Oulun tapahtumien jälkeen laatumediallakin lähti vähän lapasesta. Iltalehti ja Ilta-Sanomat julkaisi viikossa printtiversiossaan teemasta yli 20 sivua. Iltalehti teki erikoispainoksen ja Ilta-Sanomien kannessa seksuaalirikokset olivat seitsemän päivää peräkkäin. Myös Yle osallistui paniikkiin julkaisemalla viikon aikana yli 50 verkkojuttua Oulun seksuaalirikosepälyistä ja seksuaalirikoksista. Lisäksi aihe oli esillä Ylen ajankohtaisohjelmissa: A-Talkissa, Ykkösaamussa (kolmesti) A-Studiossa (kahdesti), Aamu-tv:ssä, Politiikkaradiossa ja Sannikka & Ukkola -ohjelmassa

Turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut kymmenesosaan kolmen vuoden takaisesta, mutta ainakin persujen kellot pysähtyivät vuonna 2015. Minusta se että he ottavat seksuaallisen hyväksikäytön uhrit maahanmuuttovastaisen ideologiansa keppihevosiksi on vastenmielistä. Yllättävää se sen sijaan ei ole. Se että laatumediakin menee tähän vipuun on kyllä kummallista.

Käyttäjän JuhaniNorbck kuva
Juhani Norbäck

Edelleen, on irvokasta että rikosten uhrien asia hautautuu tällaisten - esimerkiksi Koivusen esittämien - puheenvuorojen alle. Kaikki "asiantuntijat" ovat kilvan keskustelemassa lähinnä rikollisten oikeuksista.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

En tiedä ainoaakaan keskustelijaa joka olisi ottanut rikollisten oikeudet esiin. Koivunen ei ainakaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

>>Riippuen siitä, ketkä katsotaan ”ulkomaalaisiksi” tai ”ulkomaalaistaustaisiksi”>>

- Tuo ei ole ainakaan periaatteellisesti ihan irrelevantti kysymys. Ei-suomalaisten rikosprosenttiluvut olisivat kaiketi jonkin verran suurempia, jos mukana olisivat myös ulkomaalaistaustaiset Suomen kansalaiset eli merkittävä osa ns. maahanmuuttajista. Hesarikin julkaisi äskettäin tilastografiikkapläjäyksen 'ulkomaalaisten' vähän alemmista seksuaalirikosprosenteista koko maassa. 'Ulkomaalaistaustaisia' ei niistä luvuista kuitenkaan erota Suomen kansalaisten joukosta. Ks. Rikostilastointi kansalaisuuden vai kansallisuuden mukaan?
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267652-r...

Ilkka Huotari

"kysymys juuri nyt kuitenkin on vuosien 2015-16 poikkeuksellisen maahantulopiikin seurauksesta"

Ei ole, eikä katoa. Kyse on ryhmien yliedustuksesta.

Yliedustus on tiedetty jo pitkään, eikä se ole katoamassa minnekään.

"Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilaston mukaan Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten rikollisuustaso raiskauksissa on 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna."

"– Suomalaisten tekemät raiskaukset ovat yleensä humalassa tehtyjä. Maahanmuuttajataustaisten raiskausrikoksissa tekijä on usein selvin päin, ja teko kohdistuu tuntemattomaan henkilöön, Lehti sanoo."

https://yle.fi/uutiset/3-7877771

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset